تئوری خلاف


تئوری خلاف یک نظریه مرسوم و شناخته شده در علوم سیاسی و اجتماعی است
اما سوال اصلی اینجاست که این نظریه در بازار مالی چه اهمیتی دارد ؟!
همه ما بارها شنیده ایم که 90 درصد معامله گران، بازندگان بازار های مالی هستند و این اکثریت همان کسانی هستند که ضرر می کنند.

در واقع زمانی که ما رفتار توده معامله گران بازنده را مورد بررسی قرار می دهیم و بر خلاف آن عمل می کنیم یعنی با بزرگان بازار هم مسیر شده ایم.

کانون پرایس اکشن جبل عاملی پیشرو در ورکشاپ ها و کوچینگ های منحصر بفرد در دنیا

سایکوتراپی

سایکوتراپی و حل مشکلات معامله گران

ورکشاپ زنده

ورکشاپ ها و کار با مربیان مورد تایید احمد رضا جبل عاملی

پرایس اکشن جبل عاملی بورس priceactionteam jabal; ameli

کوچینگ های زنده

کوچینگ های زنده به مد 15 ماه با بالا ترین کیفیت

برای شرکت در کوچینگ ها و ورکشاپ ها همین حالا اقدام کنید

به جستجوی خود پایان دهید

سوالی داری شمارتو بده تماس می گیریم😉