مقایسه بیت کوین و طلا همچنان ادامه دارد: آیا این دو مشابه هم اند یا از هم متفاوت اند؟

بحث در مورد شباهت ها و تفاوت های بین بیت کوین و طلا با روش های جدید صورت می گیرد.
به نظر می رسد نقاط شباهتی بین این دو وجود دارد، زیرا در حال حاضر بیت کوین همانند طلا، به عنوان یک مانع در برابر تورم در نظر گرفته می شود، اما تفاوت های غیرقابل انکاری مانند تفاوت در میزان ریسک این دو نیز وجود دارد.
در همین راستا، تحقیقی که اخیراً توسط جیمز گارد در مورنینگ استار منتشر شده، بیان می کند که این دو دارایی می توانند به نوعی برای مدتی در کنار هم وجود داشته باشند.
گارد به این موضوع اشاره می کند که به نظر می رسد طلا هنوز نسبت به بیت کوین، برتری دارد زیرا طلا به عنوان محافظی در برابر تورم است، اما او همچنین می گوید که نشانه های روشنی وجود دارد که نشان می دهد این دو دارایی می توانند در سیستم مالی آینده بکار روند.
اما او همچنین اشاره کرد که رابطه ما با پول به سرعت در حال تغییر است و این موضوع، چشم اندازهای جدیدی را برای رمزارزها فراهم می کند.
مقایسه طلا و بیت کوین نشان می دهد این دو، دارایی های امن هستند
با وجود اینکه طلا به عنوان یک مانع غیر ریسک پذیر در برابر تورم نقش ایفا می کند، اما در واقع این نقش را بی عیب و نقص انجام نمی دهد. با این حال، طلا همچنان به عنوان دارایی نهایی امن به حساب می آید، اما این قضیه در مورد بیت کوین صدق نمی کند.
سقوط بازارهای مالی در مارس 2020 به وضوح نشان داد که بیت کوین هنوز به عنوان دارایی امن مانند طلا آماده نمی باشد.
تحلیل دیگری که این بار توسط Direxion در Opto منتشر شده این سوال را می پرسد که کدامیک، طلا یا بیت کوین، به عنوان ذخیره ارزش بهتر عمل می کند؟
به طور خاص، Direxion استدلال می کند که تصمیمات کوتاه مدت آینده دولت ها می تواند همچنان نااطمینانی را در بازارها ایجاد کند، که این موضوع می تواند به نفع رمزارزهایی مانند بیت کوین نباشد.
از طرف دیگر، Direxion استدلال می کند که طلا می تواند چشم انداز خوبی داشته باشد، که این چشم انداز، به تورم و بازده پایین خزانه ارتباط دارد. با این حال، اگر بانک های مرکزی تصمیم بگیرند برای کاهش تورم مداخله کنند، چشم انداز قیمت طلا بسیار کم رنگ خواهد بود.
بنابراین، هر روز تحلیلگران بیشتری، بیت کوین و طلا را بعنوان دارایی های مالی متفاوت در نظر می گیرند. ارزش آنها به طور متفاوت تحت تأثیر پویایی های مختلف، یا حتی پویایی های مشابه، اما با پیامدهای متفاوت است.
با این حال، از آنجا که به نظر نمی رسد بازارهای مالی از بیت کوین دور شده باشند و علاقه خود را به سمت طلا سوق داده باشند، در واقع قابل قبول است که این دو دارایی می توانند برای مدت طولانی با نقش های متفاوت و غیر رقابتی در کنار هم زندگی کنند.

بحث در مورد شباهت ها و تفاوت های بین بیت کوین و طلا با روش های جدید صورت می گیرد.

به نظر می رسد نقاط شباهتی بین این دو وجود دارد، زیرا در حال حاضر بیت کوین همانند طلا، به عنوان یک مانع در برابر تورم در نظر گرفته می شود، اما تفاوت های غیرقابل انکاری مانند تفاوت در میزان ریسک این دو نیز وجود دارد.

در همین راستا، تحقیقی که اخیراً توسط جیمز گارد در مورنینگ استار منتشر شده، بیان می کند که این دو دارایی می توانند به نوعی برای مدتی در کنار هم وجود داشته باشند.

گارد به این موضوع اشاره می کند که به نظر می رسد طلا هنوز نسبت به بیت کوین، برتری دارد زیرا طلا به عنوان محافظی در برابر تورم است، اما او همچنین می گوید که نشانه های روشنی وجود دارد که نشان می دهد این دو دارایی می توانند در سیستم مالی آینده بکار روند.

اما او همچنین اشاره کرد که رابطه ما با پول به سرعت در حال تغییر است و این موضوع، چشم اندازهای جدیدی را برای رمزارزها فراهم می کند.

مقایسه طلا و بیت کوین نشان می دهد این دو، دارایی های امن هستند

با وجود اینکه طلا به عنوان یک مانع غیر ریسک پذیر در برابر تورم نقش ایفا می کند، اما در واقع این نقش را بی عیب و نقص انجام نمی دهد. با این حال، طلا همچنان به عنوان دارایی نهایی امن به حساب می آید، اما این قضیه در مورد بیت کوین صدق نمی کند.

سقوط بازارهای مالی در مارس 2020 به وضوح نشان داد که بیت کوین هنوز به عنوان دارایی امن مانند طلا آماده نمی باشد.

تحلیل دیگری که این بار توسط Direxion در Opto منتشر شده این سوال را می پرسد که کدامیک، طلا یا بیت کوین، به عنوان ذخیره ارزش بهتر عمل می کند؟

به طور خاص، Direxion استدلال می کند که تصمیمات کوتاه مدت آینده دولت ها می تواند همچنان نااطمینانی را در بازارها ایجاد کند، که این موضوع می تواند به نفع رمزارزهایی مانند بیت کوین نباشد.

از طرف دیگر، Direxion استدلال می کند که طلا می تواند چشم انداز خوبی داشته باشد، که این چشم انداز، به تورم و بازده پایین خزانه ارتباط دارد. با این حال، اگر بانک های مرکزی تصمیم بگیرند برای کاهش تورم مداخله کنند، چشم انداز قیمت طلا بسیار کم رنگ خواهد بود.

بنابراین، هر روز تحلیلگران بیشتری، بیت کوین و طلا را بعنوان دارایی های مالی متفاوت در نظر می گیرند. ارزش آنها به طور متفاوت تحت تأثیر پویایی های مختلف، یا حتی پویایی های مشابه، اما با پیامدهای متفاوت است.

با این حال، از آنجا که به نظر نمی رسد بازارهای مالی از بیت کوین دور شده باشند و علاقه خود را به سمت طلا سوق داده باشند، در واقع قابل قبول است که این دو دارایی می توانند برای مدت طولانی با نقش های متفاوت و غیر رقابتی در کنار هم زندگی کنند.

مطالب برتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × چهار =

سوالی داری شمارتو بده تماس می گیریم😉