نظرات دانش پذیران دوره سی و ششم

پخش ویدیو

آقای عباس کاظمی

پخش ویدیو

آقای علی مومن یلمه

پخش ویدیو

آقای عباس مرادی

پخش ویدیو

آقای امیر مسعود حقیقی

پخش ویدیو

آقای محمد حسن نوری

پخش ویدیو

آقای محمدرضا دست گذار

پخش ویدیو

آقای نورالله امیری

پخش ویدیو

آقای مصطفی نظری

پخش ویدیو

آقای سعید غلامی مقدم

پخش ویدیو

آقای سامان محسنی زاده

پخش ویدیو

آقای مرصاد حاجی محمودی

پخش ویدیو

آقای رضوان وقاری

پخش ویدیو

آقای حسن حاتمیان

کانون پرایس اکشن جبل عاملی

تخصص ما پرورش معامله گر است نه آموزش تحلیلگری

رایگان صحبت کنید
به میکروفن اجازه دسترسی دهید
کارشناسان ما آماده پاسخ هستند
همین حالا با مشاور خود تماس بگیرید

از 83% تخفیف استفاده کنید

تماس رایگان

برای تماس رایگان بعد از فشردن دکمه سبز دسترسی میکروفون خود را باز کنید