کوچینگ مورخ 99/5/12

همراهان همیشگی کانون معامله گری جبل عاملی توجه داشته باشید که ویدیو ها به صورت رایگان در کانال یوتیوب قرار گرفته اند. لطفا همراه ما باشید و با اشتراک گذاری ویدیو های ما در یوتیوب مارا در تداوم ارائه خدمات رایگان دلگرم کنید.

کوچینگ مورخ 99/5/12
برگزار شده توسط احمد رضا جبل عاملی معامله گر بین المللی

سوالی داری شمارتو بده تماس می گیریم😉