chartical.jabalameli priceactionteam

آکادمی معامله گری چارتیکال

سابقه معامله گری
12 +
از سال 1383
سابقه تدریس
1 +
از سال 1396
تدریس به
8563 +
نفر
جلسات زنده
3000 +
ساعت

تحلیل AUD/USD 2021/09/06

تحلیل AUD/USD 2021/09/06

در تایم فریم روزانه تحلیل AUD/USD 2021/09/06 هماهنطور که مشاهده می کنید پس از روند نزولی یک گام صعودی ایجاد شده. و به طور کلی گام نزولی قبلی خودش را پوشانده و برگشته. اگر در ادامه گام تشکیل شده جدید در هفته آینده و یا در دو هفته آینده شاهد اصلاحی ضعیف باشیم و اصلاح ایجاد شده تا 50% گام حال حاضر را طی کند. میتوان پس از تغییر وزن جریان سفارشات معامله خریدی انجام داد. و با حرکت قیمت در ادامه روند صعودی به سمت سقف این رنج همراه شد. اما در تحلیل AUD/USD 2021/09/06 باید صبر کرد تا اصلاح این گام تشکیل شود. و بعد از اصلاح ضعیف اگرفرصتی مناسب تشکیل شود میتوانیم تصمیم به ورود بگیریم.

مطالب برتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 1 =