معامله گران عزیز از این هفته به روال قبلی ادامه میدهیم.

از سال 1383

پیشرفت و موفقیت شما راهی است که ما قبلا رفته ایم.

علی شجاعی فر

coming soon

به زودی با محتوای آموزشی جذاب به دیدارتان می آییم! همین حالا بخوانید:

پرسش و پاسخ و رفع اشکال مستقیم با استاد احمدرضا جبل عاملی ( کوچینگ تخصصی )
عمومی

کوچینگ تخصصی چیست؟

کسانی که دوره تحلیل سنتیمنتال را تهیه می کنند به صورت مادام العمر پشتیبانی تخصصی ( کار با مربی ) برایشان فعال می شود. شما