از سال 1383

پیشرفت و موفقیت شما راهی است که ما قبلا رفته ایم.

نحوه تشخیص اتمام اصلاح و ورود در پایین ترین قیمت ممکن

چقدر طول می کشد که یک اصلاح کامل شود تا بتوان بعد از آن در پایین ترین قیمت ممکن وارد بازار شد؟ ( یک سوم زمانی ) 
0 Comments
Inline Feedbacks
دیدن همه نظرات