از سال 1383

پیشرفت و موفقیت شما راهی است که ما قبلا رفته ایم.

علی شجاعی فر

پرسش و پاسخ و رفع اشکال مستقیم با استاد احمدرضا جبل عاملی ( کوچینگ تخصصی )
عمومی

کوچینگ تخصصی چیست؟

کسانی که دوره تحلیل سنتیمنتال را تهیه می کنند به صورت مادام العمر پشتیبانی تخصصی ( کار با مربی ) برایشان فعال می شود. شما

دانلود رایگان

حساب دمو یا ریل؟ _ وبینار شماره 18

وبینار رایگان ”Demo or Real“ شماره ۱8_ برگزار شده در 2 تیرماه ۹۹ حساب دمو یا ریل؟ به نظر شما، در ابتدای شغل معامله گری

دانلود رایگان

وبینار رایگان شماره 12 : سروتونین

وبینار رایگان ” چطور می توانید با استفاده از تحلیل سنتیمنتال به درآمد مستمر و نامحدود ریالی و دلاری برسید؟ “ شماره 12_ برگزار شده در 22