پیشنهاد رایگان

هدیه رایگان ۶ : قدرت کلمات را جدی بگیرید؟ “سود و ضرر” یا “درآمد و هزینه ” ؟

چرا واژه های سود و ضرر در معامله گری بازار سرمایه اشتباه و واژه های درآمد و هزینه صحیح می باشند؟
چگونه تنها تغییر دادن همین دو کلمه در ذهن می تواند درآمد شما را افزایش دهد و جلو انجام معاملات احساسی را بگیرد؟آلبوم آکادمی

همکاری در فروش

موضوعات پیشنهادی

آزمایشگاه آکادمی

ربات مشاوره هوشمند

ماشین حساب های کنترل کیفیت

ماشین حساب های محاسبه میزان ریسک ورود به معاملات

ابزارهای مورد نیاز معامله گر

فهرست