معامله گران عزیز از این هفته به روال قبلی ادامه میدهیم.

از سال 1383

پیشرفت و موفقیت شما راهی است که ما قبلا رفته ایم.

دانلود ها

دانلود رایگان

حساب دمو یا ریل؟ _ وبینار شماره 18

وبینار رایگان ”Demo or Real“ شماره ۱8_ برگزار شده در 2 تیرماه ۹۹ حساب دمو یا ریل؟ به نظر شما، در ابتدای شغل معامله گری

دانلود رایگان

وبینار رایگان شماره 12 : سروتونین

وبینار رایگان ” چطور می توانید با استفاده از تحلیل سنتیمنتال به درآمد مستمر و نامحدود ریالی و دلاری برسید؟ “ شماره 12_ برگزار شده در 22