chartical.jabalameli priceactionteam

آکادمی معامله گری چارتیکال

سابقه معامله گری
12 +
از سال 1383
سابقه تدریس
1 +
از سال 1396
تدریس به
8563 +
نفر
جلسات زنده
3000 +
ساعت

پایان و تغییر روند

مقدمه


پس از توضیحاتی که راجع به چگونگی شروع روند ها در مقالات قبلی برای شما دادیم. در این مقاله به چگونگی پایان و تغییر روند در روش چارتیکال یا همان سنتیمنتال گذشته می پردازیم. قبل از هر چیز باید این نکته را بدانید که همیشه پایان روند به معنای تغییر روند نمی باشد و تشخیص این مسئله در بازار های معاملاتی با در نظر گرفتن و دقت در آخرین سوئینگ لوها و آخرین سوئینگ های ها به راحتی امکان پذیر می باشد.

پایان روند


در روش پرایس اکشن جبل عاملی برای اینکه ما پایان یک روند را بتوانیم پیدا کنیم چه روند صعودی باشد چه روند نزولی باشد به آخرین سویینگ های موجود در آن روند ها توجه می کنیم. به تصویر دقت کنید در ابتدا راجع به  پایان روند صعودی صحبت می کنیم، قیمت یک حرکتی را به سمت صعود داشته است که این حرکت  که دور آن هم خط کشیده شده است آخرین حرکت قیمت به سمت صعود است بنابراین طبیعتا این حرکت تشکیل شده است از آخرین سویینگ لویی که منجر به بالاترین و آخرین سوئینگ های شده است.

حال زمانی که قیمت به هر شکلی آن سوئینگ لو حرکت را که منجر به بالاترین و آخرین سوئینگ  های شده است به سمت پایین بشکند، روند صعودی پایان پیدا خواهد کرد.

پایان و تغییر روند | چارتیکال جبل عاملی

همانطور که در تصویر با رنگ های مختلف نشان داده شده است. از آخرین سویینگ های تا آخرین سویینگ لو، قیمت می تواند به هر نحوی حرکت کرده باشد. و اصلا فرقی نمی کند که آیا قیمت این حرکت را یک ضرب انجام داده است. یا سه ضرب یا دو ضرب بوده است و فقط مهم این است. که آن آخرین سویینگ لویی که منجر به بالاترین و آخرین سویینگ های شده است. توسط قیمت شکسته شود.

چرا پایان روند را به معنی تغییر روند نمی دانیم؟

 به این خاطر که پس از پایان روند ممکن است، بلافاصله روند معکوس شروع نشود. یعنی شاهد اکستنشن های نزولی و کارکشن هایی نباشیم بلکه قیمت به طور متلاطم و رنج حرکت کند. برای روند نزولی نیز همینطور است یعنی ممکن است قیمت حرکت هایی را برای نزول داشته باشد بنابراین هرگاه آخرین سویینگ هایی که منجر به پایین ترین و آخرین سوینگ لو شود و توسط قیمت به هر شکلی شکسته شود آن روند نزولی پایان پیدا کرده است،حال این شکسته شدن می تواند با دو حرکت باشد یا مانند این شکل با یک حرکت باشد،  حتی می تواند مابین آن توسط قیمت رنج زده باشد و بعد از آن شکسته شده باشد.

پایان و تغییر روند

بنابراین فرقی ندارد که روند چطور شکسته شده باشد. و فقط مهم این است که آخرین سویینگ هایی که منجر به پایین ترین و آخرین سویینگ لو شده است توسط قیمت شکسته شود.

تغییر روند


همانطور که توضیح دادیم در روش چارتیکال یا همان سنتیمنتال گذشته. برای پایان یک روند به طور مثال یک روند صعودی نیاز بود. تا آخرین سویینگ لویی که منجر به بالاترین و آخرین سویینگ های شده بود. توسط قیمت شکسته شود، حال برای تغییر آن فقط کافی است. که مابین آن دو سویینگ مورد نظر یک اکستنشن پر قدرت به سمت پایین. و یک کارکشن برخلاف آن شکل بگیرد. در چنین صورتی  روند صعودی پایان پیدا کرده. و روند نزولی شکل گرفته است ،دلیل آن هم این است. که بر اساس تعریف روند که قبلا توضیح دادیم گفتیم برای تشکیل یک روند ابتدا قیمت باید یک حرکت داشته باشد. و برای حرکت قیمت ابتدا یک اکستنشن و یک کارکشن شکل بگیرد.

پایان و تغییر روند

در تصویر فوق برای حرکت نزولی اکستنشنی را به سمت نزول و یک کارکشن را برخلاف آن داریم. حال نکته ای که در اینجا وجود دارد این است. که قیمت باید بیشتر از پنجاه و پنج درصد یا شصت درصد اکستنشن اصلاح کرده باشد. تا بتوانیم بگوییم این یک اکستنشن نزولی است. منظور ازاین میزان اصلاح این است که اگر از سویینگ لو تا سویینگ های به طور مثال صد پیپ است. باید بیش از پنجاه پیپ از آن به سمت نزول توسط یک اکستنشن گذشته باشد. تا بتوان آن را یک اکستنشن نزولی در نظر بگیریم و بعد از آن منتظر یک کارکشنی باشیم. تا بتوانیم بگوییم روند صعودی به روند نزولی تغییر پیدا کرده است.

پایان و تغییر روند

برای روند نزولی نیز به همین  صورت است ، برای روند صعودی نیاز به یک حرکت صعودی داریم که این حرکت صعودی تشکیل شده از یک اکستنشن صعودی و کارشکنی ضعیف برخلاف آن حرکت است.یعنی هرگاه در بازار مشاهده کنیم که آخرین سویینگ هایی که منجر به آخرین و پایین ترین سویینگ لو شده است. قیمت مابین آنها یک اکستنشن صعودی و بعد از آن یک کارکشن داشته است. روند نزولی پایان پیدا کرده است و روند صعودی شروع خواهد شد.

سخن پایانی


در این مقاله با دو مفهوم پایان و تغییر روند آشنا شدیم. و الان میدانیم که پایان روند به معنای تغییر آن نیست. و بطور خلاصه میتوان گفت که هر زمان  آخرین سوینگ لو در روند صعودی شکسته شود به معنای پایان روند صعودی است. و می دانیم حداقل تا مشخص شدن وضعیت بازار. دیگر به دنبال موقعیت های خرید به هدف ادامه روند قبلی نباشیم. و در صورتی که یک حرکت پر قدرت در جهت ریزش با عمقی بیش از 50% آخرین موومنت و یک اصلاح ضعیف در جهت مخالف ببینیم. می توان انتظار آغاز روند جدید را داشته باشیم در ادامه درباره سایر سرنخ های روند صحبت خواهیم کرد.

مطالب برتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + هفت =