نمونه جلسات کوچینگ تخصصی

کوچینگ تخصصی احمدرضا جبل عاملی

کوچینگ تخصصی احمدرضا جبل عاملی: بخش کوتاهی از یک کوچینگ به همراه چند نکته ی مهم معامله گری در این ویدئو دقایقی از کوچینگ های روزانه کانون پرایس اکشن جبل عاملی رو مشاهده میکنید که توسط احمد رضا جبل عاملی برگزار شده. در این کوچینگ

بخش کوتاهی از کوچینگ – اسفند 99

کوچینگ تخصصی استاد جبل عاملی بخش کوتاهی از یک کوچینگ به همراه چند نکته ی مهم معامله گری🎯💰.در این ویدئو دقایقی از کوچینگ های روزانه کانون پرایس اکشن جبل عاملی رو مشاهده میکنید که توسط احمد رضا جبل عاملی برگزار شده..در این کوچینگ در کنار

کوچینگ بررسی بازار های خارجی – اسفند 99

بخش کوتاهی از یک کوچینگ به همراه چند نکته ی مهم معامله گری🎯💰.در این ویدئو دقایقی از کوچینگ های روزانه کانون پرایس اکشن جبل عاملی رو مشاهده میکنید که توسط احمد رضا جبل عاملی برگزار شده..در این کوچینگ در کنار نکات طلایی و بازار های

آموزش رایگان

پیشنهاد ویژه

با ثبت نام رایگان در آموزش رایگان پرایس اکشن به سبک جبل عاملی به تمام ویدیو های آموزشی دسترسی خواهید داشت. دسترسی به این آموزشها برای شما هیچ هزینه ای نخواهد داشت. بعد از ثبت نام برای استفاده های بعدی کافی است وارد پنل کاربری شوید.