chartical.jabalameli priceactionteam

آکادمی معامله گری چارتیکال

سابقه معامله گری
12 +
از سال 1383
سابقه تدریس
1 +
از سال 1396
تدریس به
8563 +
نفر
جلسات زنده
3000 +
ساعت

تحلیل GBP/NZD 2021/9/22

تحلیل GBP/NZD 2021/9/22

در تحلیل GBP/NZD 2021/9/22 تایم روزانه. قیمت از یک روند رنج چاپی با یک گام پرقدرت و اصلاحی صغیف خارج شده. و انتظار این را داریم. که با توجه به اینکه مسیر معامله گران موثر بازار را با گام پرقدرت تشخیص دادیم. و با توجه با اصلاح ضعیف خلاف جهت روند منوجه شدیم. که معامله گران خلاف جهت روند معامله گران موثری نیستند. و با ضعف اصلاح انجام شده و بعد از کندل جریان سفارشات فرصت ورودی را برای ما ایجاد کرد. که این فرصت ورود بعد از شکست سطح زیر آن اتفاق افتاده و انتظار می رود قیمت خودش را به سطوح پایین تر برساند. و نکته ی چارت این است که قیمت یک سوم زمانی خودش را طی نکرده است. و اگر در این ناحیه واکنش معناداری از قیمت ببینیم باید سرسختانه معامله خودمان را مدیریت کنیم و منتظر لبه های ورود بهتری باشیم.

مطالب برتر
0 Comments
Inline Feedbacks
دیدن همه نظرات