به آزمایشگاه آکادمی خوش آمدید

در این قسمت برای شما تمامی ابزارها و ماشین حساب هایی که برای بالا بردن کیفیت معاملاتتان و در نتیجه رشد سرمایه و درآمدتان نیاز دارید قرار داده شده است.

اکسپرت مدیرت پویا

تقویم اقتصادی

ماشین حساب های کنترل کیفیت معامله گری

ضریب سود سازی 

امید ریاضی

درصد جبران ضرر

ضریب نابودی سودها

ماشین حساب های محاسبه میزان ریسک ورود به معاملات

درصد ثابت

درصد ثابت پله ای

ریسک کمتر از بزرگترین ضرر

جبل عاملی ( حرفه ای )

ساعت جهانی

شاخص ارزها

همبستگی ارز ها