آموزش پرایس اکشن 2021

توسط احمدرضا جبل عاملی متخصص و معامله گر بازار های بین المللی

برنامه هفتگی گروه معامله گری جبل عاملی

11:00 - 12:00

16:30 - 17:30

17:30 - 18:30

یکشنبه

کلاس رمزارز - جهانی

دوشنبه

لایواستریم جبل عاملی

کوچینگ - سیوف

لایف کوچینگ - اجتهادی

سه شنبه

کلاس رمزارز - جهانی

چهارشنبه

لایواستریم جبل عاملی

کلاس پرایس اکشن

لایف کوچینگ - اجتهادی

پنجشنبه

کوچینگ - توکل

لایف کوچینگ - عسکری

سایکوتراپی: یکشنبه و دو شنبه 16:00 تا 18:00 / دوشنبه و سه شنبه 9:00 تا 11:00

ورکشاپ: یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت 9:30 تا 12:30 و 16:00 تا 18:00

معامله کنید ، زندگی کنید ، لذت ببرید

مقالات آموزشی

پشتیبانی معامله گری جبل عاملی

به کمک نیاز دارید؟ قصد شرکت در دوره ها را دارید؟

همین حالا با پشتیبان و مشاوران ما تماس بگیرید.

تماس رایگان

برای تماس رایگان با مشاوران آموزش روی دایره سبز کلیک کنید و به میکروفون خود دسترسی دهید.

رایگان صحبت کنید
به میکروفن اجازه دسترسی دهید
کارشناسان ما آماده پاسخ هستند
همین حالا با مشاور خود تماس بگیرید

از 83% تخفیف استفاده کنید

تماس رایگان

برای تماس رایگان بعد از فشردن دکمه سبز دسترسی میکروفون خود را باز کنید