در رسانه ها
پخش ویدیو
مستند دوره مهارت حضوری پرایس اکشن 38 (بهمن 99)

نظرات دانش پژوهان دوره 38

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
مستند دوره مهارت حضوری پرایس اکشن 37 (دی99)

نظرات دانش پژوهان دوره 37

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
مستند دوره مهارت حضوری پرایس اکشن 36 (آذر 99)

نظرات دانش پژوهان دوره 36 (آذر 99)

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
گزارش دوره مهارت حضوری پرایس اکشن 35 (آبان 99)

نظرات دانش پژوهان دوره 35 (آبان 99)

آقای امامی

آقای فرح بخش

آقای رفیعی

نظر آقای هاشمی

رایگان صحبت کنید
به میکروفن اجازه دسترسی دهید
کارشناسان ما آماده پاسخ هستند
همین حالا با مشاور خود تماس بگیرید

از 83% تخفیف استفاده کنید

تماس رایگان

برای تماس رایگان بعد از فشردن دکمه سبز دسترسی میکروفون خود را باز کنید