ضریب نابودی سودها


یکی دیگر از مهمترین محاسبات مربوط به ارزیابی کیفیت معامله گری، این است که بدانیم چه قدر تا از دست دادن کامل سودهایی که تا الان کسب کرده ایمفاصله داریم. مسلما هر چه این فاصله بیشتر باشد یعنی معامله گر موفق تر است. در واقع شما در این محاسبه متوجه خواهید شد که چند معامله ضررده به صورت متوالی باعث خواهند شد که کل سودهای شما از بین برود. حتما ویدیو زیر را مشاهده بفرمایید تا با اهمیت و نحوه کار با ماشین حساب به طور کامل آشنا شوید. 

توضیحات تکمیلی:

خب، همان طور که باید به ضریب سود سازی اهمیت داده و برای بهبود و توسعه آن تلاش کرد، باید به همان اندازه نیز مراقب باشیم که چه فاصله ای تا از دست دادن سودهایمان داریم.

به بیان دیگر چند معامله ضررده باعث خواهند شد تا تمام سودهایی که تا کنون طی معاملاتمان کسب کرده ایم را از دست داده و برایند حساب منفی شود؟

ضریب نابودی سودها به این خاطر اهمیت دارد که آگاه باشیم ترکیب روش مدیریت ریسک ما با نسبت سود به ضررها و با درصد معاملات بنده در برابر معاملات بازنده (WLSR) ما تا چه حد در حاشیه امنیت قرار دارند و چه تعداد معامله منفی منجر به این می شوند که همه سودهایمان را از دست داده و برایند معاملاتمان منفی شود.

فرمول:

اما چه مقداری از این ضریب ایده آل بوده و معامله گر باید برای رسیدن به آن تلاش کند؟

در برخی منابع صحبت از این است که عدد 5 برای این ضریب ایده آل است، یعنی پس از 5 معامله تمام سودها از بین رفته و برایند معاملات منفی شود؛ ولی در برابر چه تعدادی از معاملات ؟

پس باید ضمن محاسبه این ضریب، به تعداد کل معاملات نیز توجه داشت.

متصور شوید که عدد 5 برای این ضریب حاصل شده اما این می تواند در چند حالت زیر به نسبت تعداد کل معاملات رخ دهد.

  1. 7 معامله
  2. 10 معامله
  3. 15 معامله
  4. 30 معامله

همانطور که مشاهده می کنید هر چند ضریب نابودی سود در هر 4 حالت ثابت است، ولی در هر کدام از حالت ها حاشیه امنیت متفاوتی برای حساب وجود دارد.

باید توجه داشت که هر چه تعداد کل معاملات نزدیک تر به عدد ضریب نابودی سودها باشد نشان دهنده این است که حاشیه امنیت بالاتری برای حساب وجود دارد.

عواملی که باید برای بهبود و توسعه این ضریب به آنها توجه کرد:

  1. روش مدیریت ریسک
  2. نسبت سود به ضررها
  3. درصد معاملات برنده در برابر معاملات بازنده (WLSR)

سوالی داری شمارتو بده تماس می گیریم😉