چارتیکال | فوت پرینت | پرایس اکشن

روند برگشتی در پرایس اکشن

قبل از شروع مفاله روند برگشتی از استاد عزیز تشکر میکنم که دیدگاه درست معامله گری را به دانش پذیران یا بهتر است بگویم دانشجویان، انتقال دادند. تا همانند دیدگاه ایشون در بازار به کسب سودهای فراوان برسیم و همه همدیگر را یاری بدهیم تا همگی به کسب سود فراوان برسیم.

بازار خارج از این دو حالت نمی باشد:

 1. روند های ادامه دهنده
 2. روندهای برگشتی
 3. روندهای ادامه دهنده:

در این نوع روندها شاهد گام (Extention) و پولبک (Correction) هستیم و طبق آموزش های استاد در ابتدای هر گام پس از مشاهده ی بی وزنی وارد معامله میشویم.

برای مشاهده مقالات دانش پذیران کلیک کنید.

روند های برگشتی


سه نوع روند برگشتی داریم:

 • برگشتی نسبت به متن بازار
 • Break-out
 • بوسه ی خداحافظی

برگشتی نسبت به متن بازار: در این نوع برگشت که در حرکت های ساید وی صورت می پذیرد. در ابتدای کار متن بازار را مشخص کرده و منتظر می مانیم تا قیمت به سطوح تنش متن بازار برسد تا وارد معامله شویم. شایان به ذکر است که مجاز به معامله در اواسط سایدوی نمی باشیم. چرا که طبق آموزش های استاد قیمت در حرکت سایدوی (چارچوب متن بازار) خود را به هر طریقی به سطح تنش روبرو می رساند. مگر اینکه گامی قوی با اصلاحی ضعیف رخ دهد و جهت حرکت تغییر یابد. در صورت معامله در وسط حرکت ساید وی اگر حرکت تغییر جهت انجام دهد. منجر به ضرر و منتج به كاهش اعتماد به نفس و اختلال در روان معامله گر می شود.

روند برگشتی در پرایس اکشن | کانون معامله گری جارتیکال منبع درآمد دلاری بی خد و مرز
شکل 1 : توجه: شکل های موجود در مقاله صرفاً جهت نمایش نحوه ی رفتار قیمت در روندهای برگشتی می باشد و در آنها ستاپ معاملاتی مناسبی نمی باشد.

همانطور که در شکل 1 ملاحظه می کنید سطوح تنش متن بازار رسم شده. و قیمت با هر بار برخورد به سطوح تنش متن بازار تغییر جهت داده که به معنی مهم بودن آن سطح تنش در آن جفت ارز می باشد. البته باید یادآور شد که هر چقدر تعداد این برخوردها افزایش یابد. احتمال وقوع دوباره آنها کاهش می باشد پس با افزایش تعداد برخورد به یک سطح، ریسک افزایش یافته و باید با حجم کمتری وارد معامله شد.

طبق آنچه گفته شد در اواسط حرکت ساید وی امکان تغییر جهت حرکت دور از انتظار نمی باشد و معامله ریسک بالایی دارد. مناطق خاکستری در شکل 1 کاملاً گویای پر ریسک بودن این گونه معاملات می باشد.

‌‌Break-out:


زمانی که قیمت سطحی را می شکند و می گذرد:

 1. به همان سطح پولبک زده و به حرکت خود ادامه می دهد.
 2. عدم توانایی در ادامه رخ داده و قیمت در جهت خلاف حرکت قبلی خود پیش رود.
 3. در زیر و چسبیده و یا بالا و چسبیده به سطح تنش اصلاح انجام و روند ادامه یابد.
 4. در زیر و چسبیده و یا بالا و چسبیده به سطح تنش بلاتکلیفی قیمت در بازار صورت گرفته و سپس قیمت بر می گردد.

مورد اول مربوط به روند ادامه دهنده می باشد که خارج از بحث امروز ماست. اما حالت دوم به چه صورت می باشد؟ شکل 1 را کمی جلوتر پیش میبریم:

روند برگشتی در پرایس اکشن | کانون معامله گری جارتیکال منبع درآمد دلاری بی خد و مرز
شکل 2 : قیمت سطح پایین را شکسته و از آن عبور کرد. اما به دلیل عدم توانایی در ادامه قیمت برگشت و در جهت عکس ادامه داد. به پولبکی که صورت گرفته پولبک به ریورسال گفته می شود.

زمانی که سطح شکسته شده و کندل ها ضعیف می باشند میتوان انتظار برگشت را داشت. حتی امکان دارد که با یک کندل از سطح گذر کرده و با کندل بعدی همان میزان برگردد و این اتفاق چندین بار بیفتد. این به آن معنی است که معامله گران در تلاش برای غلبه به همدیگر هستند و معامله گران حرفه ای سازمانی خارج شده. و معامله گران خُرد در حال معامله می باشند. آن حرکت منجر به یک روند برگشتی شود.

در مواردی هم قیمت کمی استراحت کرده و اصلاح خود را کامل می کند. آن حرکت اصلاحی برای ادامه ی روند می باشد.

روند برگشتی در پرایس اکشن | کانون معامله گری جارتیکال منبع درآمد دلاری بی خد و مرز
شکل 3 : ( بلاتکلیفی یا اصلاح در سطح تنش و ادامه روند )
روند برگشتی در پرایس اکشن | کانون معامله گری جارتیکال منبع درآمد دلاری بی خد و مرز
شکل 4 : (بلاتکلیفی قیمت در سطح تنش. امکان دارد که این بلاتکلیفی در زیر و چسبیده و یا بالا و چسبیده به سطح تنش انجام شود.)

بوسه ی خداحافظی


یک مدل روند برگشتی وجود دارد که به این اسم مشهور است. در این مدل از روند برگشتی، قیمت خود را به چارچوب متن بازار یا به بالاترین یا پایین ترین سطح تنش خود می رساند. و اصلاحی با شیب تند انجام شده و با شیب ضعیف تری به حرکت خود ادامه میدهد. و در برخورد با سطح تنش روبرو فشار معامله گران خلاف جهت بیشتر شده و روند برگشتی شکل می گیرد. مدل دیگر از همین نوع روند برگشتی قیمت خود را به چارچوب متن بازار یا بالاترین و پایین ترین سطح تنش خود رسانده. و اصلاحی ضعیف با شیب کم انجام شده و با یک یا دو کندل بزرگ که نشان دهنده ی معاملات معامله گران خُرد می باشد. تا سطح روبرو حرکت کرده و سپس روند برگشتی شکل میگیرد.

شکل 5 ( اصلاح با شیب تند و ادامه روند با شیب ضعیف تر )
شکل 6 ( اصلاح با شیب ضعیف تر و ادامه روند با شیب بیشتر یا همان شیب )

حال نوبت آن رسیده که نحوه ی تشخیص روندهای برگشتی را بررسی کنیم. عواملی که در تشخیص این روند به ما کمک بسزایی می کنند عبارتند از:

 1. کاهش شیب روند
 2. کاهش ضریب چولگی
 3. کاهش پرتاب
 4. افزایش عمق
 5. کندل ها (شادو)
 6. کاهش شیب روند
شکل 7 : کاهش شیب در روند در نزدیکی سطح تنش یکی از نشانه های روند برگشتی می باشد با بوجود آمدن بی وزنی و کندل لبه ورود وارد معامله کی شویم.

کاهش ضریب چولگی

شکل 8 ( با کاهش ضریب چولگی می توان منتظر یک روند برگشنی بود و با بوجود آمدن بی وزنی و کندل لبه ورود وارد معامله می شویم.

کاهش پرتاب

شکل 9 : با کاهش پرتاب متوجه این امر می شویم که دیگر معامله گران در جهت روند تمایلی به پیش بردن بیشتر قیمت و معامله در قیمت های بدتر را ندارند.

افزایش عمق

شکل 10 : افزایش عمق این پیام را به ما می دهد که معامله گران خلاف جهت روند فشار بیشتری برای تغییر روند ایجاد می کنند و معامله گران در جهت روند در حال نقد کردن معاملات خود هستند و معامله گران خرد در دام افتاده و کماکان در جهت روند معالمه می کنند که باعث حرکت آهسته ی قیمت در انتهای بازار می شود.

شادوی کندل ها

شکل 11 : شادو ی کندل ها در روند برگشتی ضریب اطمینان و درصد ریسک را پایین تر می آورد چرا که نمایان گر قدرت معامله گران خلاف جهت روند در آن سطح تنش می باشد. اما این که شادو ها به چه صورت باشند بسیار حائز اهمیت است. شادو ها باید در خلاف جهت روند باشند تا ما به سماجت معامله گران در خلاف جهت پی ببریم.

همان طور ک در شکل 11 پیداست شادو ی کندل سبز رنگ (قسمت خاکستری رنگ) سطح را رد کرده و تمام سفارش های بالای سطح را جمع آوری کرده و سپس به حرکت خود با یک گام و پولبک در خلاف جهت روند قبلی ادامه داده است.

کندل ها

خود کندل ها نیز می توانند بیانگر تغییر روند باشند. اما سوال اصلی اینجاست: چه زمانی؟

 • در انتهای روند و یا نزدیکی انتهای روند (با درصد ریسک بالاتر که توصیه نمی شود) اگر کندلی به وجود آمد که چندین کندل قبلی خود را به نحوی پوشش داد که ارتفاع کندل نسبت به کندل های متن بازار زیاد نباشد (چون طبق آموزش ها، می دانیم که معامله گران خُرد هستند و احتمال پیش رفتن حرکت خیلی پایین می باشد) می توان وارد معامله شد.
 • همانند مورد قبلی در انتها یا نزدیکی روند اگر کندلی کندل قبلی خود را کاملاً پوشش داد (Engulfing) می توان وارد بازار شد.

در کندل ها نیز باید بی وزنی مشاهده شود و سپس با یکی از این دومورد که میتواند کندل لبه ی ورود بود وارد معامله شد.

طبق آنچه که استاد همیشه اشاره دارند باید برای انجام هر معامله ای چک لیست داشت و زمانی که تاییدیه داد مجاز به ورود به معامله هستیم. تمامی موارد فوق (کاهش شیب روند، کاهش ضریب چولگی، کاهش پرتاب، افزایش عمق، شادوی کندل و کندل لبه ی ورود) تک تک در چک لیست می باشند و اگر همه ی آنها رخ دهد یک ستاپ عالی و کم ریسک بوجود آمده است. اما نباید فراموش کرد بازار مطیع ما نیست، ما مطیع بازاریم.

پیشنهادات شخصی:

معمولاً شخصاً زمانی که شاد باشم با اطمینان بیشتری ترید میکنم. اما باید یادمان باشد که بدون هیچ گونه تعصبی در بازار باید مطیع بازار باشیم و با احساسات ترید نکنیم. و به محض اینکه مطلع شدیم همه چیز عکس آن چیزی که ما از رفتار بازار دریافت کرده بودیم. در حال اتفاق است از بازار خارج شویم (جلوی ضرر هر وقت گرفته شود منفعت است). این جمله همیشه آویزه ی گوشمان باشد: « تنها قطعیت در بازار، عدم قطعیت می باشد.»

روند برگشتی دارای ریسک بالاییست و توصیه می شود که با حداقل حجم وارد معامله شوید. البته این قضیه کاملاً شخصی است و خود شخص معامله گر یعنی شما باید تشخیص دهید که در صورت از دست دادن چه مقدار حجم بر روی اعصاب و اعتماد به نفس و روان شما تأثیر منفی نمی گذارد.

3 پاسخ

 1. سلام وقت بخیر.
  ممنون بابت توضحیاتتون.سوال اینکه “بی وزنی” در لبه ورود ینی ی و مصداقش به ه صورته در چارت.
  ممنون میشم توضیحش بدبد.

 2. با سلام.بسیار عالی بود
  لطفا نام گردآورنده مقاله هم ذکر بشه.ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − دوازده =