بعد از مدت ها انتظار

همایش های بزرگ حضوری

معامله گری نسل جدید

بازار های سرمایه

با حضور استاد احمدرضا جبل عاملی

معامله گر برتر بازارهای ارز دیجیتال، بورس، و دیگر بازارهای جهانی

با نزدیک به دودهه سابقه معامله گری، چهارسال آموزش

و بیش از 23000 دانش پذیر

تهران | اصفهان | شیراز | مشهد

بعد از مدت ها انتظار
همایش های بزرگ حضوری
معامله گری نسل جدید
بازار های سرمایه

با حضور استاد احمدرضا جبل عاملی

معامله گر برتر بازارهای ارز دیجیتال، بورس، و دیگر بازارهای جهانی

با نزدیک به دودهه سابقه معامله گری، چهارسال آموزش و بیش از 23000 دانش پذیر

با یک تیر چند نشان بزن! علاوه بر شرکت در همایش؛ مجموعه ویدیو های بمب نکات چارتیکال به ارزش 1,700,000 تومان را رایگان استفاده کن و از تخفیف ویژه خرید سایر دوره ها سود ببر!

تهران | اصفهان | شیراز | مشهد