♦ فیلتر های بورسی

همان طور که می دانید در بازار بورس صنایع و شرکت های بسیار زیادی پذیرفته شده اند که این باعث به وجود آمدن حجم زیاد داده های مالی شده است  و از آنجا که یکی از پارامترهای مهم در تصمیم گیری های معاملاتی، به روز بودن اطلاعات و سرعت تحلیل و پردازش آنهاست، میتوانید برای حل این مشکل از فیلتر های بورسی که در ادامه برایتان قرار داده شده است استفاده کنید. همان طور که از اسم آن پیداست این کدها به شما کمک میکنند تا از بین انبوهی از شرکت های بورسی، آنهایی را انتخاب کنید که بهترین و بیشترین پتانسیل بازدهی را داشته باشند.ویدیو زیر را حتما ببینید.

لیست فیلترهای بورسی

 ← فیلتر شماره 1 : 

کاربردنمایش لیست سهامی که گذشته درخشانی داشته اند و نسبت به هم گروهی هایشان از پتانسیل بیشتری برای سوددهی برخوردارند.

 

((pf)>=1.02*(py)) && ((pc)>=(py)) && (100*(((pmax)-(pmin))/(pc))>2) && (bvol)<1000000 && (pcp)>0.5

 ← فیلتر شماره 2 : 

کاربردنمایش لیست سهامی که دارای قیمت پایانی بیشتر از روز قبل و همچنین تقاضای 5 برابری به نسبت عرضه دارند؛ یعنی آغاز یک روند صعودی.

 

((pf)>=1.02*(py)) && ((pc)>=(py)) && (100*(((pmax)-(pmin))/(pc))>2) && (bvol)<1000000 && (pcp)>0.5

 ← فیلتر شماره 3 : 

کاربرد: نمایش لیست سهامی که در فاز استراحت بوده – بزودی صعودی میشوند و موقعیت مناسبی برای نوسان گیری به شمار میروند – قیمت پایانی این سهم ها 2+ بوده و قیمت فعلی آنان اختلافی بیش از 2% با قیمت پایانی دار

 

((pc)-(pl))/(pc) > .02 && (pcp)>2 && (tno)>10 && (pl)!=(tmin)

 ← فیلتر شماره 4: 

کاربردنمایش لیست سهام کم ریسک و منطقی برای خرید میان مدت.

 

((bvol)<400000 || (x<45000000 && (bvol)!=1))&& ((tno)>20) && ((tvol)>20000) && ((pe)>0 && (pe)<7)

 ← فیلتر شماره 5: 

کاربردنمایش لیست سهامی که آخرین قیمت معامله جاری بیشتر از 1+% و قیمت پایانی کمتر از 1-% دارند. ( نتیجه : احتمال آغاز روند صعودی )

(plp)>1 && (pcp)<-1

 ← فیلتر شماره 6: 

کاربردلیست سهامی که آغاز روند مثبت چند روزه در پیش دارند. بدین صورت که حجم معاملات بالاتری در آخرین قیمت روز نسبت  سایر روزها دارند و به احتمال فراوان در روز معاملاتی بعد مثبت خواهند بود.

(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+1.5&&(eps)>0

 ← فیلتر شماره 7: 

کاربردلیست سهام دارای تقاضای بالا در قیمت مثبت

((qd1)+(qd2)+(qd3))>50*((qo1)+(qo2)+(qo3))&&(p1)==(pmax)

سوالی داری شمارتو بده تماس می گیریم😉